Financirajte svoj projekt: Zelene financije za male i srednje poduzetništvo

Temeljne činjenice

Postoji mnogo raspoloživih opcija za financiranje tako da se samo pobrinite da napravite svoju zadaću. Financiranje mjera održivosti može biti lakše nego što mislite.
 

Uvodni dio

Ulaganje u energetski učinkovitu opremu ima dobrog poslovnog i ekološkog smisla. Postoji niz dostupnih financijskih shema kako bi ta ulaganja bila što atraktivnija.
 

Preporuke

 1. Uštede troškova na temelju istraživanja o smanjenju emisija. Kada predložite interni poslovni slučaj, svakako uključite brojke o uštedama projekta održivosti i uključite rokove povrata gdje je to moguće.
   
 2. Tražite nekoliko ponuda od raznih dobavljača. Pobrinite se da kontaktirate nekoliko dobavljača kako biste dobili najbolju ponudu prilikom sastavljanja projekta. Također je pametno pokušati usporediti podatke o učinkovitosti uštede koje pružaju potencijalni dobavljači. Ponekad je u njihovu interesu da pretjeruju.
   
 3. Pažljivo istražite mogućnosti financiranja. Postoji mnogo različitih mogućnosti financiranja i mnogo raspoloživih financijskih sredstava. Provjerite sve mogućnosti. Često su potpore, osobito one veće, samo dio udjela početnih kapitalnih troškova. Budite spremni kombinirati različite opcije financiranja.
   

Dodatne informacije

Opcije financiranja

 

Teško je pronaći vrijeme za istraživanje mogućnosti financiranja za projekte. Usporedili smo popis shema u nastavku kako bismo olakšali postupak.
 


Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)
 


HBOR je razvojna i izvozna banka osnovana sa svrhom kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva. U području energetske učinkovitosti je HBOR razvio Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Na Program se uz komunalna društva te javnu i lokalnu samoupravu mogu javiti i trgovačka društva i obrtnici iz privatnog sektora. Navedena kreditna sredstva HBOR-a odobrena su putem poslovnih banaka koje djeluju u RH, izravno putem HBOR-a i modela podjele rizika u suradnji s poslovnim bankama.  Najvažniji uvjeti financiranja su:

 • povoljna kamatna stopa od 4% s mogućnošću snižavanja za projekte okoliša i energetske učinkovitosti,
 • poček od 3 godine,
 • otplata kredita u razdoblju od 14 godina.

 


Zelene linije kreditiranja
 


Određeni broj komercijalnih banaka imaju u ponudi Zelene linije kreditiranja. Jedna od značajnijih je linija kredita Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) koji tvrtkama i jedinicama lokalne samouprave od 2013. godine nude zelene kredite kroz razne komercijalne banke (Zagrebačka banka Privredna banka Zagreb, Erste banka). Krediti omogućuju lakše investiranje u projekte energetske učinkovitosti za mala i srednja poduzeća. Ova kreditna linija je rezultat EBRD-ova projekta realiziranog u suradnji s Europskom unijom pod nazivom Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WeBSEFF II). Otvorena je i javnom i privatnom sektoru ukoliko žele poboljšati učinkovitost korištenja energije. Iznos bespovratnih sredstava za projekte koji koji će zadovoljavati kriterije uštede energije i/ili smanjenja CO2, bit će od 5% do 10% iznosa kredita za poslovne subjekte (usporedno s 10% do 15% iznosa kredita za jedinice lokalne i regionalne samouprave). Zelena linija kreditiranja nudi i besplatnu tehničku pomoć konzultanata koji će već u početnoj fazi moći preliminarno procijeniti uštede i ocijeniti hoće li projekti zadovoljiti kriterije potrebne za ostvarivanje prava na bespovratna sredstva.
 


HAMAG-BICRO
 


Djelatnost Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) obuhvaća poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva, poticanje ulaganja u malo gospodarstvo, financiranje poslovanja i razvoja subjekata malog gospodarstva kreditiranjem i davanjem jamstva subjektima malog gospodarstva za odobrene kredite od strane kreditora, kao i davanjem potpora za istraživanje, razvoj i primjenu suvremenih tehnologija. Programi HAMAG-BICRO su prilagođeni svim skupinama poduzetnika od početnika i start-up firmi do onih koji posluju dulje, koji se time mogu javiti za dobivanje garancije koja može iznositi do 50 do 80% ovisno o kategoriji ulaganja u energetsku učinkovitost.
 


Europska investicijska banka (EIB)
 


Europska investicijska banka je razvojna banka Europske unije čija je uloga doprinijeti integraciji i uravnoteženom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji zemalja članica EU, a slične ciljeve provodi i izvan teritorija EU. EIB i u Hrvatskoj sudjeluje u financiranju projekata javnog i privatnog sektora, i to direktnim financiranjem ili preko poslovnih banaka partnera (u prvom slučaju, EIB direktno financira samo projekte ukupne vrijednosti veće od 25 milijuna EUR, a sve manje projekte financira putem poslovnih banaka poput Erste ili Raiffeisen banke koje osiguravaju sljedeće uvjete za male i srednje poduzetnike (primjer je program energetske učinkovitosti Erste banke):

 

 • bespovratna sredstva u visini 15% glavnice kredit
 • minimalan trošak projekta je 40.000 eura, a maksimalan 2,5 milijuna eura za modernizaciju proizvodnje (energetski učinkovitiju tehnologiju) te 250.000 eura za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade
 • povoljniji uvjeti financiranja (kamatna stopa) od komercijalnih
   


EU strukturni fondovi
 


U okviru Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020., oko 3 milijarde eura sredstava je dano na raspolaganje Hrvatskoj, i to kroz pet prioriteta za konkurentnost: istraživanje i inovacije, ICT, razvoj malih i srednjih poduzeća, nisko-ugljično gospodarstvo i obrazovanje. Ukupno gledajući, oko 40% Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjeno je podršci malim i srednjim poduzećima, istraživanju i inovacijama. Kroz Operativni program je hrvatskim poduzetnicima namijenjeno 100 milijuna eura za ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama te u privatnom uslužnom sektoru.

S obzirom na nužnost komplementarnosti između poticanja EnU i OIE u poduzećima i ciljeva namijenjenih povećanju učinkovitosti i rasta MSP poduzetnicima je, u sklopu sufinanciranja proizvodnih investicija, omogućeno ulaganje u energetsku učinkovitost proizvodnih pogona i procesa (okvirno 200 milijuna eura).
 


Fond Green for Growth
 


Fond Green for Growth za regiju jugoistočne Europe osnovan je s misijom da u obliku javnog privatnog partnerstva pomaže implementaciju mjera energetske učinkovitosti i upotrebe obnovljivih izvora energije. Fond je namijenjen svim državama jugoistočne Europe - uključujući Hrvatsku. Financiranje se prvenstveno odvija kroz direktno financiranje poduzeća ili kućanstava te kroz indirektno financiranje putem partnerstva s drugim financijskim institucijama.

Cilj Fonda je svojim investicijama ostvariti smanjenje od 20% energetske potrošnje i/ili smanjenje od 20% emisija CO2 kroz:

Refinanciranje financijskih institucija (lokalnih komercijalnih banaka, ne-bankarskih financijskih institucija kao npr. institucija koje omogućavaju mikrofinanciranje i leasing kompanija te ostalih financijskih institucija) koje nude kredite kućanstvima, poduzećima, lokalnim samoupravama i javnom sektoru za implementiranje mjera energetske učinkovitosti ili provedbu projekata usmjerenih na korištenje obnovljivih izvora energije.

Direktno financiranje ne-financijskih institucija (poduzeća, ESCO tvrtki, poduzeća ili projekti iz područja energetske učinkovitosti, itd.) koje zadovoljavaju kriterije energetskih ušteda, odnosno smanjenja emisija i zadovoljavaju tehničke kriterije za financiranje putem ovog fonda.

Ova inicijativa internacionalnih financijskih institucija koja je već aktivna u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u regiji, osmišljena je kao komplementarno sredstvo financiranja već postojećim programima i izvorima financiranja te kao doprinos inovacijama u financiranju, kao i doprinos razvoju industrije u jugoistočnoj Europi i susjednim državama ove regije.
 


ESCO modeli
 


ESCO (ESCO je skraćenica od Energy Service Company) model obuhvaća razvoj, izvedbu i financiranje projekata s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova za pogon i održavanje. Cilj svakog projekta je smanjenje troška za energiju i održavanje ugradnjom nove učinkovitije opreme i optimiziranjem energetskih sustava, čime se osigurava otplata investicije kroz ostvarene uštede u razdoblju od nekoliko godina ovisno o klijentu i projektu.

Rizik ostvarenja ušteda u pravilu preuzima ESCO tvrtka odnosno pružatelj energetske usluge, davanjem jamstava, a pored inovativnih projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje energije često se nude i financijska rješenja za njihovu realizaciju. Tijekom otplate investicije za energetsku učinkovitost, klijent plaća jednaki iznos za troškove energije kao prije provedbe projekta koji se dijeli na stvarni (smanjeni) trošak za energiju te trošak za otplatu investicije.

Nakon otplate investicije, ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje klijentu. Svi projekti su posebno prilagođeni klijentu te je moguće i proširenje projekta uključenjem novih mjera energetske učinkovitosti uz odgovarajuću podjelu investicije. Na taj način klijent je u mogućnosti modernizirati opremu bez rizika ulaganja, budući da rizik ostvarenja ušteda može preuzeti ESCO tvrtka. Uz to, nakon otplate investicije klijent ostvaruje pozitivne novčane tokove u razdoblju otplate i dugoročnih ušteda. Dodatna prednost ESCO modela predstavlja činjenica da tijekom svih faza projekta korisnik usluge surađuje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu, a ne sa više različitih subjekata, čime se u velikoj mjeri smanjuju troškovi projekata energetske učinkovitosti i rizik ulaganja u njih. Također, ESCO projekt obuhvaća sve energetske sustave na određenoj lokaciji što omogućava optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ušteda.Korisnici ESCO usluge mogu biti privatna i javna poduzeća, ustanove i jedinice lokalne samouprave.
 


Ostalo
 


Brojne poslovne banke su u svoje ponude uvrstile različite kreditne linije i modele financiranja kao temelj za strateško opredjeljenje ka ponudi financijskih rješenja za projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, u cilju povećanja sudjelovanja na tržištu. Neke od poslovnih banaka su partneri HBOR-u i velikim europskim kreditnim linijama, ali su razvile i vlastite modele financiranja. Zagrebačka banka podupire primjerice projektne prijedloge iz područja novih tehnologija, razvoja novih proizvoda i inovacija koji podrazumijevaju drugačiji, inovativan pristup poslovanju, a povezani su s pokretanjem poslovanja (startup) ili primjenom inovativnih rješenja u postojećem poslovanju kojim znatno utječu na razvoj poslovanja, generiranje prihoda, širenje i nova zapošljavanja. Energetska učinkovitost može biti važan faktor pri ocjenjivanju ovakvih projekata.

Savjet dana
Zavolite prijenosna računala. Koristite prijenosno umjesto stolnog računala jer troši pet puta manje električne energije.

Je li bilo korisno?