Savjet dana
Redovito provjeravajte raspoložive poticaje za povećanje energetske učinkovitosti i RES projekte te da li imate sve potrebno da se za njih prijavite.

Je li bilo korisno?