Savjet dana
Većina prostorija s računalnim serverima su prehladne, iako moderni serveri mogu raditi na temperaturama od oko 28 stupnjeva. Snizite razinu hlađenja u prostoriji i pustite da temperatura malo poraste. 

Je li bilo korisno?