Savjet dana
Postavite termostat na nižu temperaturu tijekom noći.

Je li bilo korisno?