Savjet dana
Kada kupujete opremu, kupite energetski učinkovitu uredsku opremu (na pr. Energy Star) koja pomaže u smanjivanju potrošnje energije od početka.

Je li bilo korisno?